Judith Roca

Infermera i especialitzada en investigació educativa en salut

Centre de recerca:
Universitat de Lleida

Àrea de recerca:
Educació, art i salut

Dades de contacte

Telèfon: 973702456
Correu electrònic: judith.roca@udl.cat
Pàgina web: https://publons.com/researcher/4110310/judith-roca/


Biografia

La seva trajectòria formativa s’inicia amb Diplomatura en infermeria (UB) i la Llicenciatura en Geografia i Història (UB). Destaca la formació de postgrau Salut Comunitària (UAB), el Màster en especialització en Gestió Metodologica de la Qualitat Assistencial (UAB) i el Màster en Recerca en Educació (UAB). A partir de 2013, amb la presentació de la tesi doctoral i obtenint el Doctorat en Pedagogia, s’obra la porta a la investigació i producció científica. En coherència amb la seva formació, ha participat i participa en diferents projectes de caràcter docents nacionals i internacionals. Alguns d’ells han donat com a resultat publicacions d’articles en revistes de prestigi d’infermeria, sobretot del camp de l’educació (Journal Citation Reports, Q1 i Q2), i també destacar la producció de capítols de llibre indexats en els rankings SPI en editorials. La seva formació ha permet contribuir en el disseny i avaluació de les intervencions educatives, i concretament, en el model d'Educació per a la Salut del projecte IlerCOVID.

Currículum

Articles recents

Autors/res: Llubes Arrià, L.; Sanromà Ortíz, M.; Torné Ruiz, A.; Carillo Álvarez, E.; García Expósito, J.; Roca, J*. 
Títol: Emotional experience of the diagnostic process of a rare disease and the perception of support systems: A scoping review 
Any: 2021 Clau : A Revista: 911790 - Journal of Clinical Nursing - (Q1)

Autors/res: Canet-Vélez, O.; Botigué, T.; Lavedán Santamaría, A.; Masot, O.; Cemeli, T.; Roca, J.* 
Títol: The perception of training and professional development according to nursing students as health workers during COVID-19: A qualitative study Any: 2021 Clau : A Revista: 918238 - Nurse Education In Practice - (Q2)

Autors/res: Garcia Expósito, J.; Masot, O.; Gros, S.; Botigué, T.; Roca, J.*
Títol: Practical view of the topical treatment of peripheral venous catheter-related phlebitis: A scoping review
Any: 2021 Clau : A Revista: 911790 - Journal of Clinical Nursing - (Q1)

Autors/res: Roca, J.*; Canet Vélez, O.; Cemeli, T.; Lavedán, A.; Masot, O.; Botigué, T. 
Títol: Experiences, emotional responses, and coping skills of nursing students as auxiliary health workers during the peak COVID‐19 pandemic: A qualitative study
Any: 2021 Clau : A Revista: 915855 - International Journal Of Mental Health Nursing(Q1)

Autors/res: Botigué, T.; Miranda, J.; Pascual, A.; Lavedán, A.; Roca, J.; Masot, O. 
Títol: La circunferencia de la pantorrilla como indicador de disfagia en personas mayores institucionalizadas
Any: 2020 Clau : A Revista: 914254 - Nutricion Hospitalaria - (Q4)

Autors/res: *Roca, J.; Reguant, M.; Tort, G.; Canet, O.
Títol: Developing reflective competence between simulation and clinical practice through a learning transference model: A qualitative study
Any: 2020 Clau : A Revista: Nurse Education Today, 92, 104520 (Q1)
ISSN: 0260-6917

Autors/res : Fité-Serra, AM.; Gea-Sánchez, M.; Alconada-Romero, A.; Mateos, JT.; Blanco-Blanco, J.; Barallat-Gimeno, E; *Roca-Llobet, J.; Muntaner, C
Títol: Occupational Precariousness of Nursing Staff in Catalonia’s Public and Private Nursing Homes.
Any: 2019 Clau: A Revista: International Journal of Environmental Reseach and Public Health. 16, 4921 (Q2)

Autors/res: *Roca, J.; Gros, S; Canet, O.
Títol: Analysis of and reflection on bachelor thesis in nursing students: A descriptive study in Spain.
Any: 2018 Clau : A Revista: Nurse Education Today, 68, 159-164 (Q1)

Altres investigadors del projecte

Participen
Financien