Intel·ligència Artificial

A l'àrea de treball d'Intel·ligència Artificial d’IlerCOVID, investigadors de la Universitat de Lleida i el centre IRBLleida treballaran en sistemes que permetin manejar dades sobre la pandèmia de la COVID-19 d'una forma més accessible. La seva finalitat és generar un marc matemàtic i un servei computacional ràpid i fàcil d’utilitzar per entendre com podria progresar la situació. Per això, i perquè els polítics, metges i epidemiòlegs puguin basar les seves decisions en evidències, proporcionaran un conjunt de models que puguin ser emprat en la evaluació de l’efecte de respostes alternatives a onades futures d’infecció per
COVID-19 o altres agents patògens.
A més de realitzar el servei de calibració intel·ligent per a models epidemiològics, els investigadors crearan una interfase que posaran a disposició d'aquests professionals perquè, de manera accessible, puguin consultar els dades al moment seleccionant les variables del seu interès.

Objectius


Crear un servei de configuració automatitzada pel calibratge intel·ligent de models epidemiològics.

Difondre el servei de configuració a políticos i professionals de la salut: metges i epidemiòlegs.

Desenvolupar una interfase fàcil d’utilitzar per a aquests grups.

Notícies relacionades

Investigadors

Participen
Financien