Carlos José Ansótegui

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Centre de recerca:
Universitat de Lleida

Àrea de recerca:
Intel·ligència Artificial

Dades de contacte

Telèfon: 973702744
Correu electrònic: carlos.ansotegui@udl.cat


Biografia

Catedràtic de la Universitat de Lleida (UdL) des de 2019, dirigeix el Grup de recerca de Lògica i Optimització (LOG). La seva especialització inclou la modelització i resolució de problemes de decisió i optimització mitjançant l'aplicació de tècniques de Programació amb Restriccions. Coautor de diversos articles sobre tècniques de resolució eficient de problemes del món real, els solucionadors de Satisfacció Màxima (MaxSAT) generats pel seu grup s'han classificat entre els millors en l'avaluació internacional de MaxSAT cada any des de 2009. En l'actualitat lidera la xarxa nacional de problemes de Satisfacció de Restriccions que incorpora a 10 universitats i centres de recerca d'Espanya. Dins del projecte IlerCOVID, lidera l'àrea de treball d'Intel·ligència Artificial.

Currículum

2011 - Actualitat, Catedràtic de la Universitat de Lleida
2009 a 2011 Professor Contractat Doctor en la Universitat de Lleida
2006 a 2009 Professor Col·laborador en la Universitat de Lleida
2005 a 2006 Investigador Postdoctoral en l'Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IIIA-CSIC)
2004 a 2005 Investigador postdoctoral en el Departament de Ciències de la Computació de la Universitat de Cornell, els Estats Units
2004 Doctorat en Informàtica a la Universitat de Lleida (UdL)
Premi a la millor tesi doctoral 2007/08 en Informàtica i Matemàtiques en la UdL
2000 Llicenciat en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (3r de 202)
1998 Llicenciat en Informàtica per l'Escola Politècnica Superior de la UdL (1r de 25)

Altres investigadors del projecte

Participen
Financien