IlerCOVID: Fem recerca, fem salut

IlerCOVID és un projecte científic de caràcter multidisciplinar que persegueix com a principal objectiu promoure un model innovador d’Educació per a la Salut. IlerCOVID involucra diferents grups de recerca de la Universitat de Lleida, Agrotecnio i l’IRBLleida per a estudiar i explicar l’impacte de la COVID-19 a la comarca del Segrià i conscienciar a la societat sobre la importància de la ciència a l’hora de trobar solucions a la pandèmia.

Comunicació científica

L’àrea de treball de Comunicació Científica d’IlerCOVID cerca transferir a la societat del Segrià la recerca desenvolupada pels investigadors de la Universitat de Lleida, Agrotecnio i l’IRBLleida en moments de crisi com és una pandèmia. L’estratègia comunicativa plantejada farà front a la desinformació sobre salut que exposa la manca d’una base científica i d’una comunicació objectiva dels problemes.

Biotecnologia Vegetal i NeuroCovid

A IlerCOVID, el grup de Biotecnologia Vegetal Aplicada de la Universitat de Lleida i Agrotecnio desenvolupa una recerca sobre l’ús de plantes d’arròs modificades genèticament. La seva fi última és generar, utilitzant les plantes com a plataformes, molècules candidates a ser emprades en la creació d’una vacuna i un kit de diagnòstic per a la COVID-19.

Intel·ligència Artificial

A l’àrea de treball d’Intel·ligència Artificial d’IlerCOVID, investigadors de la Universitat de Lleida i el centre IRBLleida treballaran en sistemes que permetin manejar dades sobre la pandèmia de la COVID-19 d’una forma accessible.

Educació, art i salut

El seu objectiu principal és desenvolupar un model educatiu integral a la comarca del Segrià dirigit a diferents grups d’edat sota el concepte de ‘Educació per a la salut’. Per a això, els investigadors treballaran en diferents eines que ajudin a comunicar la ciència i la seva utilitat enfront d’una pandèmia.

Recerca, salut, educació i comunicació: els pilars del projecte

IlerCOVID vol acostar la ciència a tota la població, però també vol entendre l’impacte de la COVID-19 a la societat mitjançant la ciència. Per aquest motiu, el projecte estudia l’impacte de la pandèmia no només des d’un punt de vista mèdic de la recerca i d’una solució farmacológica.

Es pretén entendre l’impacte de la COVID-19 a diferents nivells i connectar amb el territori i la societat per comunicar uns resultats que ens ajudin a superar millor aquesta situació.


L’IlerCOVID Museum és una eina educativa creada per explicar les pandèmies a la societat a través de tres perspectives: la ciència, l’art i la història. Cadascuna de les pandèmies transmet informació al visitant del museu mitjançant una descripció científica sobre els aspectes mèdics de la malaltia, representacions artístiques del seu impacte a la humanitat, i els aprenentatges que es poden extraure d’elles. L’espai IlerCOVID Museum es presenta amb una voluntat participativa, comunicativa i promotora de la recerca sobre les pandèmies.

Un museu virtual serà una de les eines principals per la divulgació del projecte

Notícies i novetats

La Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida i dos centres de recerca: Agrotecnio i l’IRBLLeida vertebren el projecte IlerCOVID.

La Universitat de Lleida ha aconseguit al llarg dels anys situar-se en una posició rellevant en diferents àmbits de recerca. Actualment, la UdL disposa de 61 grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en àrees de coneixement molt diferents, dels quals 53 són grups consolidats, 5 són grups emergents i 3 són grups preconsolidats per la SGR i amb l’investigador principal membre de la UdL. 

Investigadors principals

Participen
Financien