Més de 400 alumnes del Segrià aprenen a crear una vacuna amb plantes d’arròs

Titular de la notícia:
Mitjà de comunicació: Segre
Data de publicació: 02/12/2021
Enllaç: Segre
Participen
Financien