Desenvolupen una aplicació gratuïta per monitorar la COVID-19 al món en temps real

Titular de la notícia:
Mitjà de comunicació: Lleida.com
Data de publicació: 10/03/2022
Enllaç: Lleida.com
Participen
Financien