La UdL impulsa un museu virtual per explicar les pandèmies de la història

Titular de la notícia:
Mitjà de comunicació: Lleida Diari
Data de publicació: 17/05/2022
Enllaç: Lleida Diari
Participen
Financien