Alumnes de secundària participen en el desenvolupament d’una vacuna per la COVID-19, en un taller a la UdL

Titular de la notícia:
Mitjà de comunicació: Territoris.cat
Data de publicació: 05/12/2021
Enllaç: Territoris.cat
Participen
Financien