Albert Roca: “L’eurocentrisme marca el llenguatge i els valors pretesament globals”

Titular de la notícia:
Mitjà de comunicació: Segre.com
Data de publicació: 28/10/2022
Enllaç: Segre.com
Participen
Financien