Una enquesta de la Universitat de Lleida assenyala que l’actitud positiva i el contacte social han estat claus per afrontar la pandèmia

Titular de la notícia:
Mitjà de comunicació: Lleida Ràdio UA1
Data de publicació: 10/05/2022
Participen
Financien